5 gebieden van duurzame inzetbaarheid

Uit eerdere succeservaringen blijken 5 gebieden onderscheidend te zijn als het gaat over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:

 • Betrokkenheid
 • Organisatie van het werk
 • Gezondheid
 • Ontwikkeling (scholing en mobiliteit)
 • Balans en ruimte voor de persoon 

Onderzoek opvolgen door coaching

Via mijn (vorige) coachpraktijk InnerDreams kan je een vitatliteitstest doen welke je op kan laten volgen door een persoonlijk coachgesprek. Hierbij krijg jij als mens en als medewerker inzicht in jouw persoonlijke energie- en stressbronnen, op zowel organisatie- als functieniveau.
In het gesprek worden verbanden zichtbaar en oplossingsgericht denken geleerd. Hierdoor wordt eigen regie gestimuleerd. Mijn aanpak is een lichaamsgerichte coaching. Patronen (vaak onbewuste en jarenlange, soms zelfs generatie op generatie) worden blootgelegd. 

Uit ervaring blijkt dat werknemers met LBO/MBO werk- en denkniveau meer instructies van de coach nodig hebben om na afloop tot een concreet prioriteitenplan te kunnen komen, dan werknemers met HBO/WO werk- en denkniveau.

Bevlogenheid

Al uit een Amerikaans onderzoek uit 2002 onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven uit verschillende sectoren, blijkt dat bevlogenheid invloed heeft op de organisatieresultaten (Harter J.K. e.a. 2002). Ook recenter internationaal onderzoek door Bakker en Leiter (2010) toont aan dat bevlogen medewerkers een positieve invloed hebben op relevante organisatie-uitkomsten. En de onderzoeksresultaten van Will Gardner uit 2019 bewijzen dat werken vanuit een missie mensen in actie zet. Bijdraagt aan de prestaties: ‘Purpose drives Performance’. De bijlage het JD-R model (Job Demands Resources) van Arnold Bakker geeft een duidelijke weergave van de belangrijkste energie- en stressbronnen die op organisatieniveau aanwezig kunnen zijn.

Inzichten uit de coaching worden omgevormd tot duurzame veranderingen en leiden tot een afname van stress. Stress leidt tot 45% energie en productiviteitsverlies, ook wanneer de werknemer het nog niet als zodanig herkend heeft. Denk maar eens aan

 • Tijdsbesteding en versnippering ervan in kaart brengen. Zoals bekend lijdt multitasken bijvoorbeeld tot tijdverlies en put het uit.
 • Bewustworden en coachen naar duurzame verandering creëert mentaal ruimte en voorkomt mentaal verzuim.

Ondersteuning, aandacht en zorg op mogelijke stress elementen, werkdruk en andere energievreters voorkomen opbouw van klachten die leiden tot uitval. Het vermindert de kans op fysiek verzuim door psychische oorzaken.

Job Demands Resources model voor NLP coach en psycholoog in Veghel
Job Demands Resources model

Investeren in duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt kosten! Zo simpel is het! Aago past communicatie toe in het kader van vitaliteit.
Het woord wordt steeds vaker gebruikt en steeds vaker gekoppeld aan de inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Beleidsmakers, professionals en onderzoekers spreken steeds vaker over vitaliteit als (positieve) gezondheid. Bij Aago spreken we over vitaliteit als een balans tussen doen, denken en voelen en werken we daarnaast met de onderdelen bewegen, voeding en ontspanning / rust.

Wellicht wist je het al, maar Aago werkt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de organisatie InnerDreams van mij, Léonne Meijs, waarbij ik me al sinds 2005 met vitaliteit en vermoeidheidsklachten bezig houd. De interne belevingswereld en daaraan verbonden patronen van de betreffende persoon blijken een cruciale rol te spelen. Het onbewuste speelt hierin een grote rol.

Vitaliteit blijkt aan de hand van 3 kerndimensies meetbaar te zijn:
Bewegingsmogelijkheid, motivatie en veerkracht.
Voor veerkracht is de mate van flexibiliteit en ontspanning van belang. Een bijkomstigheid is dat vitale werknemers; energieke, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers, vaak ook de meest bevlogen werknemers blijken te zijn!

Vitaliteit is meetbaar

Vitaliteit is meetbaar en merkbaar in de volgende elementen:

 • Fysiek: uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, weerstand en herstelvermogen.
 • Mentaal: aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijven leren, zelfreflectie.
 • Sociaal-Emotioneel: inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken, leiderschap.
 • Inspirationeel: zingeving, goede doelen stellen, maatschappelijk verantwoord, motivatie/drijfveren, balans werk & privé.

De effecten van minder vitaal zijn

Bij tegenslag in het dagelijks leven heeft dat impact op één of meerdere van de hierboven genoemde elementen. In welke mate en voor welke duur is per persoon verschillend. Wanneer de mens in kwestie onvoldoende begeleiding krijgt, de situatie met impact te verwerken, kan de gebeurtenis onverwerkt opgeslagen worden in het fysieke. Het tast op dat moment de vitaliteit en veerkracht van deze persoon aan. Dit kan in eerste instantie minimaal merkbaar zijn op het werk, het dagelijks leven of de balans tussen werk-privé:

 • Verminderde concentratie
 • Verslechtering in het geheugen
 • Sneller geprikkeld, geïrriteerd

Een volgende tegenslag kan hierdoor meer impact hebben en er kan een moment ontstaan dat iemand niet meer zonder hulp verder kan. De gebeurtenis op zichzelf lijkt de aanleiding, maar kan de druppel van een reeks zijn die de emmer doet overlopen. Het is het begin van de weg naar een burnout en psychologen en coachen hebben er hun handen vol aan.

Ervaring leert dat mensen met emotionele problematieken, zoals die zich voor kunnen doen bij verdriet of angst door verlies, ontslag of trauma zonder begeleiding in een neerwaartse spiraal terecht komen. He top tijd inschakelen van een coach, psychosociaal therapeut of psycholoog kan schade en langdurig uitval voorkomen.

Vitale werknemers zijn bevlogen werknemers!

Onderzoeken van TNO geven aan dat begeleidingstrajecten met individuele aandacht positief bijdragen aan herstel van functioneren en het vergroten van hun belastbaarheid. Er is sprake van disbalans. Met name de mentale en sociaal-emotionele aspecten zijn zowel vooraf als tijdens stress of uitval goed in kaart te brengen met de werk-energie analyse.
Waarom wachten tot er iets voorvalt dat impact heeft? Beter is het om betrokkenheid te tonen en zelf of met je werknemer aan de slag te gaan!
Doe een FIT-test, een vitaliteitstest, laat het onderzoeken.

Hoe groter de veerkracht van een werknemer,
hoe vitaler deze zich voelt.

Investeer in de vitaliteit en bevlogenheid van uw werknemers door de werk-energie analyse test:
– investeren in duurzame inzetbaarheid verlaagt verzuimkosten
– investeren in duurzame inzetbaarheid verhoogt arbeidsproductiviteit

Voor een eerste indruk van elementen van vitaliteit kun je zelf onze gratis vitaliteitstest doen.

Of neem nu direct contact op voor het maken van een afspraak

Lees hieronder verder wanneer je er zelf, als werknemer of zelfstandig ondernemer mee aan de slag wil. En ook als jij weer meer plezier wil hebben in wat je doet!

Remember to have fun
Heb jij nog fun?

Even een paar vraagjes tussendoor: weet jij waar je energie van krijgt in je werk? Ben jij tevreden over jouw energiebalans? Weet jij wat je anders wil?
Even serieus… waar word jij nu dagelijks écht blij van in werk?

Heb je niet 1-2-3 een antwoord? Lees dan verder, ik kan je erbij helpen.
Het doen van de vitaliteitstest, opgevolgd door een coachgsprek geeft je antwoord op deze vragen. Deze analyse, samen met 1 coachgesprek is een zeer effectieve methode voor een persoonlijk vitaliteitsadvies. Doordat we tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, kun je direct na afloop aan de slag met jouw acties.

Wat levert het je op?

Door het maken van testen in combinatie met een coachgesprek, zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Hierdoor kun je vooraf bewust afwegen hoe effectief een actie is en of deze bijdraagt aan jouw vitaliteit. Doordat jij helder hebt wat jouw wensen zijn, kun je gericht met je leidinggevende of HR manager in gesprek. En het bijvoorbeeld toevoegen aan je POP, Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Hogere bevlogenheid (zin, energie, plezier, passie)
 • Leren realistische doelen te stellen en keuzes te maken
 • Formuleren van doelgerichte (vitaliteits)stappen
 • Vaststellen van veranderingsbehoefte
Vitaliteitscoach Veghel helpt je weer lekker en energiek in je vel te zitten
Voel je weer energiek, vitaal en waardevol!

Uit TNO onderzoek blijkt dat 1 op de 3 medewerkers zich onderbenut voelt.
Het niet nuttig voelen of onzinnig voelen van wat je doet is een van de grootste afbraken op onze vitaliteit!
Lees hier het artikel van de aanhoudende tendens ‘werknemers vinden werkgeluk belangrijker dan bonus‘

Ontdek de status van jouw vitaliteit met onze gratis vitaliteitstest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *