Feedback

Feedback betekent letterlijk terug-voeren, teruggeven. In de communicatie bedoelen we daarmee dat de feedback gever vertelt, wat het gedrag van de ander met hem of haar doet. Bijvoorbeeld, als iemand mij steeds in de rede valt en ik ervaar dat als storend, is het handig dat ik dat kenbaar maak. Ook het geven van een compliment over iemands gedrag of uiterlijk, is feedback. Niet altijd hoeft feedback verbaal te zijn, soms geven mensen aan wat ze denken en/of voelen via hun mimiek, houding of stem. In vergaderingen zijn de meningen van mensen vaak nonverbaal waar te nemen.

Feedback kan communicatie weer helder maken, zelfinzicht vergroten, emoties reguleren en de ander een goed gevoel geven. Het geven van feedback is een effectief en veelzijdig interventie-instrument in de communicatie, maar mensen vinden het vaak lastig om feedback te geven en in te zetten om communicatieprocessen te veranderen of te verbeteren.
Zit de ander er wel op te wachten? Hoe goed moet je de ander kennen om feedback te geven? Allemaal vragen die je ervan kunnen weerhouden, net als de angst dat de ander het oppakt als kritiek of vleierij. Feedback is een weergave van een model van de wereld en daarmee subjectief. Belangrijk is dat we feedback daarom zintuiglijk specifiek teruggeven.

Feedback als communicatie-instrument

Feedback is terugkoppeling, zoals de reactie die je terugkrijgt op iets wat je gedaan hebt. Het is een boodschap over je gedrag, over iets wat concreet waarneembaar is en wat bij de ander iets oproept. Ofwel: “De reactie van de ontvanger op de boodschap die de zender uitzendt.”
Bijvoorbeeld: een vriend zingt voor je. Je vindt het prachtig en na afloop complimenteer je hem met zijn “optreden”. Jouw reactie op het zingen van je vriend is feedback.

In een overzicht ziet dat er als volgt uit:

Zender                 : vriend, zanger
Boodschap         : zingen
Ontvanger          : de toehoorder
Feedback            : de complimenten over het stuk muziek

Feedback is terugkoppeling en feedback kun je geven en ontvangen (vragen). Bij feedback is het belangrijk te weten dat je dit vanuit jezelf doet. Spreek dus vanuit “ik vind…” of “ik merk op….” Etc. Feedback is onmisbaar bij een optimale samenwerking en goed communiceren.

Feedback gaat over een bijdrage leveren aan het leer- en groeiproces van de ander:
Waarneming -> het effect, de persoonlijke beleving -> met een tip of advies

Feedback gaat ook over het aangeven van eigen, persoonlijke grenzen en het maken van afspraken zodat iedereen weet wat de kaders zijn en grenzen niet onnodig overschreden worden.
Het is daarbij belangrijk dat je met je feedback aansluit bij de feitelijke gebeurtenis en in het moment van de gebeurtenis blijft. Haal er geen andere situaties en informatie bij.
Feedback geef je niet op de persoon, maar op zijn of haar gedrag. We spreken iemand aan op het niveau van gedrag in plaats van identiteit en hebben daarbij tevens de wetenschap dat het contextafhankelijk kan zijn.

Bijvoorbeeld: “Je doet vervelend” in plaats van “Je bent vervelend”

Je kunt het versterken door je mening te geven, het gedrag te benoemen en vervolgens wat het met jou doet, dus: “ik vind dat jij dat vervelend doet en dat geeft mij het gevoel dat ….”


Feedback doe je met een reden!
Zintuiglijk en bewust waarnemen ten behoeve van het vergroten van bewustzijn en het krijgen van inzicht in de reacties van zowel jezelf als anderen.